Bike and Bed

Kim Jesteśmy ?


PSWE- pozarządowa organizacja, której głównym celem jest wspieranie lokalnych i regionalnych samorządów w procesie rozwoju Pomorza-najbardziej popularnego regionu turystycznego w Polsce. PSWE od samego początku wybrało drogę budowania projektów długotrwałej współpracy partnerskiej, opartej na zaufaniu, możliwości konstruktywnej krytyki i edukacji. Nastawione jest głównie na współpracę z partnerami z pomorskich powiatów (choć nie tylko) oraz z krajów skandynawskich, w tym z Finlandii. Stowarzyszenie wraz ze swoimi partnerami, uczestniczy w pracy wielu międzynarodowych organizacji sieciowych.

 

W maju 2008 roku PSWE zostało członkiem stowarzyszonym European Cyclists’ Federation (ECF) otrzymując status pełnego członkostwa w marcu 2011 roku. Od tego czasu PSWE zostało Narodowym Koordynatorem EuroVelo na północną Polskę. Od początku zaangażowanie stowarzyszenia, szerzącego idee zrównoważonego transportu skupiało się głównie na rowerzystach i pieszych.


PSWE wzięło udział w poniższych projektach:

 

BYPAD (Bicycle Policy Audit) projekt finansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe). Audyty, uwzględniające politykę rowerową w szerszej perspektywie zarządzania popytem na usługi transportowe, zostały przeprowadzone przez PSWE w mieście Gdańsku, Tczewie oraz w gminach Smołdzino, Przywidz i Trąbki Wielkie w roku 2009, 2010 i 2012.


OBIS
(Optimising Bike Sharing in European Cities) projekt finansowany w ramach programu Intelligent Energy Europe. Projekt dał możliwość oceny systemów rowerów publicznych (BBS) w całej Europie. OBIS rozpoczął się we wrześniu 2008 roku a zakończył w sierpniu 2011 roku.


PRESTO
(Promoting Cycling For Everyone As Daily Transport Mode) projekt finansowany w ramach programu Intelligent Energy Europe. Miał on na celu wspomaganie rozwoju prawdziwej kultury rowerowej a tym samym wolności w sferze publicznej w miastach Europy, przez usuwanie stojącej na jej drodze barier. Projekt był realizowany od 2009 roku do końca 2012.


IRON CURTAIN TRAIL – EuroVelo szlak nr 13 projekt finansowany przez DG ENV Komisje Europejską. PSWE jako Narodowym Koordynatorem EuroVelo na północną Polskę, opracowywało propozycję przebiegu szlaku na terenie Polski. Szlaki, które mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie, budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden, spójny system.


CENTRAL MEETBIKE
(More sustainable transport in Central European Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking) projekt finansowany w ramach programu Central Europe. Projekt ma na celu rozwój międzynarodowej strategii na rzecz wzmocnienia korzystania z rowerów, aby stały się one nieodzowną częścią systemu transportowego krajów uczestniczących.


ABC.MULTIMODAL
(Access by Cycling - Integrating cycling into multimodal transport system and mobility culture) projekt finansowany w ramach programu South Baltic. Pięciu partnerów w regionie Południowego Bałtyku współpracować będzie w tym projekcie do 2014 roku, aby włączać rowerzystów do systemu transportu multimodalnego i szerzyć kulturę mobilności.


ELMOS
(Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small & medium sized cities of the South Baltic area) finansowany w ramach programu South Baltic. Celem projektu była popularyzacja pojazdów elektrycznych jako element intermondalnego systemu transportu w miejscowościach małych i średniej wielkości. Projekt realizowanych we współpracy z gminami Malbork oraz Trąbki Wielkie.


SEEMORE
(Sustainable and Energy Efficient Mobility Options in tourist Regions in Europe) projekt  finansowany w ramach programu Intelligent Energy Europe, którego celem było promowanie efektywnych energetycznie rozwiązań zrównoważonego transportu w regionach turystycznych. W Polsce projekt był realizowany w Gminie Choczewo.


PSWE
prowadzi również działalność poprzez ścisłą współpracę zarówno z Polską Unią Mobilności Aktywnej (PUMA) oraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich (ZMIGM) - dwoma stowarzyszeniami pomorskich gmin z siedzibą w Gdańsku. Ta strategiczna współpraca, ma na celu rozwój Pomorza w konkretnych dziedzinach mobilności i turystyki aktywnej. W ramach trwania tej współpracy PSWE wspiera obie instytucje w następujących projektach:


KMA
(Kongres Mobilności Aktywnej) - coroczna impreza (w roku 2013 odbyła się 4 edycja) dla wszystkich, którzy są zainteresowani innowacyjną transformacją przestrzeni publicznej. To doskonałe miejsce do inicjowania wspólnych projektów z zaangażowaniem centralnych organów rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych a także firm prywatnych.


BKMS
(Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego) pierwsza edycja corocznego spotkania przedstawicieli lokalnych, regionalnych i krajowych, instytucji pozarządowych, klubów sportowych, organizacji charytatywnych, firm, uczelni i mediów, którzy są zaangażowani w organizację "Sport Life" w najszerszym rozumieniu tego słowa.


MARRIAGE (Better marina management, harbour network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim) projekt finansowany w ramach programu South Baltic– przy współpracy 11 partnerów i 10 organizacji z Niemiec, Polski, Rosji i Litwy. Koncentruje się na promocji południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnego terenu dla żeglarstwa, oraz lepszego zarządzania małymi przystaniami dla łodzi.


CICLOVIA
(Piknik Mobilności Aktywnej) cykl imprez towarzyskich dla tych, którzy praktykują jazdę na rowerze, rolkach, nordic-walking lub inne formy mobilności aktywnej, organizowany w Gdańsku koło PGE Arena i centrum kongresowo- wystawienniczego AmberExpo.


Podążając śladami innych partnerów ECF, PSWE uruchomiło nowy system certyfikacji BIKE&BED – mający na celu rozwój ofert zakwaterowania dostosowany do potrzeb turystów rowerowych z całego świata, którzy planują wyprawy rowerowe zarówno przez, jak i - po prostu - w Polsce. Ideą systemu jest zachęcenie operatorów obiektów noclegowych do rozwijania swojej oferty usługowej, promocję turystyki aktywnej w Polsce oraz wsparcie i wysoką jakość usług dla turystów aktywnych.