Bike and Bed
Trasa Długość Przebieg Opis
Szlak rowerowy wokół jezior Białe i Studzieniczne
27 km
Augustów- Przewięź- Swoboda- Studzieniczna- Augustów

Przemierzając tę trasę można dokładnie zapoznać się z okolicą Augustowa. Piekne malownicze tereny oraz świerze powietrze jest niewątpliwym walorem tej trasy. więcej...
Szlak rowerowy rzeki Netty 40 km Białobrzeg - Tajno Łanowe - śluza "Sosnowo" - Gabowe Grady
Trasa ta biegnie poprzez teren trzech gmin Powiatu Augustowskiego: Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny. Teren ten, w opinii krajoznawców i przyrodników jest unikalny. Zachowało się tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów podmokło - bagiennych. więcej...
Szlak rowerowy wokół jeziora Kolno 25 km Augustów -Białobrzegi -Rezerwat jez. Kolno -Augustów
Trasa bardzo malownicza. Prowadzi przez zalesione tereny powiatu augustowskiego. Zaciekawić może także unikalna zabudowa odwiedzanych wsi. więcej...
Szlak rowerowy wokół jeziora Sajno 21,4 km
Augustów- Sajenek- Rezerwat „Stara Ruda”- Jezioro Sajno- Białobrzegi- Augustów

Jest to bardzo popularny szlak i często uczęszczany przez turystów. Szlak wiedzie lasami Puszczy Augustowskiej, gdzie można podziwiać zróżnicowanie  flory i fauny. więcej...
Szlak rowerowy Na Kozi Rynek 25,4 km Sajenek – Charabundy – Balinka – Sajenek.
Szlak biegnie wzdłuż brzegu jeziora Staw Sajenek obok leśniczówki Czarny Bród do rezerwatu „Kozi Rynek”. Trasa pozwala poznać przyrodę i miejsce historyczne Puszczy Augustowskiej. więcej...
Pierścień rowerowy Sywalszczyzny - częśc północna 173 km Bakałarzewo-Dowspuda- Filipów- Leszczewo- Przerośl - Raczki -  Stańczyki -Stary folwark
Jest to jeden z czterech głównych szlaków rowerowych na Suwalszczyźnie. Jadąc nim można zobaczyć przygraniczne tereny polsko – litewskie i dawne pogranicze polsko – pruskie. Na odcinku 19 km szlak przekracza granice Suwalszczyzny i wprowadza na teren powiatu gołdapskiego.

więcej...
Pierścień rowerowy Suwalszczyzny- część południowa 176 km Dowspuda -
Pomiany - - Sztabin  - Lipsk  - Giby - Berżniki - Żegary

Część południowa to  wielkie walory przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego Puszczy Augustowskiej  oraz mozaika narodowościowa i kulturowa pogranicza polsko-białorusko-litewskiego na terenie Zielonych Płuc Polski. więcej...
Międzynarodowy szlak Euro Velo R-11 175 km
Ruda - Tajenko - Sosnowo - Serwy - Bryzgiel - Gawrych Ruda - Wigry - Karolin - Sejny - Ogrodniki - Lazdijai.
Szlak przebiega przez Grecję – Słowację – Polskę – Litwę – Estonię – Finlandię - Norwegię. Jest częścią najpopularniejszego w Europie międzynarodowego systemu szlaków/ tras w tym rowerowych o łacznej długosci 63 505 km. wiecej...
Szlak Bociani 449 km
Białowieża –  Turośń Dolna -  Goniądz – Głębok – Wigry - Stary Folwark – Stańczyki

Podlaski Szlak Bociani (PSB) łączy swą trasą cztery piękne parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski oraz dodatkowo Suwalski Park Krajobrazowy. więcej...

,, Wokół jeziora Hańcza''
22,5 km
Malesowizna–  Cisówek – Dzierwany – Stara Hańcza – Mierkinie – Przełomka – Hańcza –Malesowizna


Trasa o zróżnicowanym stopniu trudności.Główne atrakcje na trasie: ruiny młyna wodnego w Turtulu, molenna staroobrzędowców w Wodzikach, stara zabudowa we wsiach Wodziłki, Łopuchowo i Hańcza, kurhany pojaćwieskie w Dzierwanach, ruiny dworu w Starej Hańczy z pomnikową aleją lipową, rezerwat przyrody "Jezioro Hańcza" oraz wisząca dolina "Gaciska". więcej...

Szlak rowerowy Białystok - Kiermusy 27 km Białystok - Pentowo - Tykocin - Kiermusy


Trasa prowadząca do Tykocina rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Supraśl. Po drodze mija się zabytkowe mury klasztoru i zabytkowy rynek. Na trasie dojeżdza się do synagogi z 1642 r w której obecnie miesci się muzeum. Następnie doojezdza się do Pentowa -Europejskiej Wioski Bocianiej - gdzie na stosunkowo niewielkim terenie znajduje sie ponad 20 bocianich gniazd.

Szlak rowerowy Hajnówka - Topiło - Hajnówka 42 km Hajnówka - Topiło -  Hajnówka
Szlak rozpoczyna się w Dubiczach Cerkiewnych -siedzibie gminy i urokliwej miejscowości turystycznej.  Dalej szlak biegnie do Werstoku (gdzie znajduje się drewniana cerkiew z 1769 roku), a następnie do położonej w środku lasu osady Topiło i dalej leśnymi drogami przez rezerwaty przyrody do Białowieży. więcej...
Szlak ,, Do Puszczy Ladzkiej'' 36.6 km Lewkowo Stare - Narew -  Narewka - Rybaki
Niebieski szlak rowerowy do Puszczy Ladzkiej jest jedną z atrakcyjniejszych tras turystycznych regionu. Szlak ma niemal 40 km, jednak prowadzi głównie przez równe tereny. Na trasie znajdują się tablice informacyjne i miejsca, gdzie można odpocząć. W trakcie wycieczki można skorzystać z okazji i sprawdzić okoliczne plaże i kąpieliska lub zorganizować ognisko na jednym z przygotowanych do tego miejsc. więcej...
Szlak Nadbużańskich Grodzisk 41 km Drochiczyn - Sady - Krupice - Rogawka - Cecele - Lisowo - Bużyski
Szlak turystyczny w Dolinie Dolnego Bugu wyznaczony przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat" w 2008 r.
Wiedzie przez nadbużańskie miejscowości, zlokalizowane w gminach Drochiczyn i Siemiatycze. Charakterystyczną cechą terenu przez który przechodzi szlak jest duże zagęszczenie najstarszych antropogenicznych form terenu, jakimi są grodziska, kurchany i cmentarzyska kurhanowe. więcej...
Szlak rowerowy ,, Na Powstańce'' ok 19 km Przewięź –Uroczysko Powstańce - Strękowizna – Przewięź
Szlak rozpoczyna się w Przewięzi przed polem namiotowym „Patelnia”. Szlak biegnie prosto drogą żwirową w kierunku Uroczyska Powstańce. Po 7 kilometrowym odcinku docieramy do uroczyska. Widzimy pomnik powstańców, miejsce kuźni z1863 roku. Za skrzyżowaniem most na rzecze Blizna. więcej ...
Szlak rowerowy wokół  Rzeki Rospudy ok 49 km Augustów - Rospuda - Raczki - Bienatki Bardzo malownicza trasa wiodąca brzegiem rzeki Rospudy. Znaczącym atutem tej trasy jest jej malownicze położenie . więcej...
Szlak Tatarski Duży 54 km
Sokółka – Bohoniki – Kamionka Stara – Wierzchlesie – Talkowszczyzna – Świdziałówka Nowa – Nietupa – Kruszyniany.

Szlak Tatarski to szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie, architektonicznie oraz współcześnie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. Miejscowości położone na szlaku są jednak jeszcze szerzej zróżnicowane kulturowo i religijnie. Nierozerwalnie bowiem wiążą się one także z historią Żydów oraz z zamieszkującymi tu, również teraz licznymi wyznawcami prawosławia. więcej...
Szlak Doliny Śliny 33 km

Strękowa Góra
- Rudniki -Zawady - Zalesie  -
Kobylin-Borzymy - Kurow

Jadąc szlakiem możemy podziwiać meandrującą Narwe i jej dopływ - Ślinę, grzniczna rzekę między mazowszem a podlasiem. Następnie szlak wiedzie przez tereny nadnarwiańskoie o tradycyjnej wiejskiej architekturze. więcej...
Szlak rowerowy Hajnówka - Piaski 85 km
Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski

Szlak znajduje się na terenie 5 gmin. Szlak prowadzi zarówno przez tereny leśne, jak i przez tereny rolnicze gdzie można obserwować sposób gospodarowania człowieka. Na szlaku znajdują się również urokliwe cerkwie i wioski z zachowaną architekturą wsi podlaskiej. więcej...
Szlak rowerowy Korycin - Suchowola 69  km Korycin - Połomin - Grodzisk - Suchowola
Szlaki biegnące w większości drogami lokalnymi przez historyczne, XVI – XVII wieczne miejscowości.Dodatkową atrakcją szlaku, zwłaszcza późną wiosną, są urokliwe tereny otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego, z występującymi tam licznymi gatunkami ptactwa wodno – błotnego. więcej...