Bike and Bed
Trasa Długość 
Przebieg    trasy O trasie
Szlak Lublin - Kazimierz Dolny 62 km Lublin – Nałęczów – Wąwolnica – Kazimierz Dolny Szlak wiedzie przez najciekawsze miejsca i najbardziej znane miejscowości zachodniej Lubelszczyzny wiedzie drogami i bezdrożami Płaskowyżu Nałęczowskiego, wierzchowinami, wąwozami oraz dolinami niewielkich rzek.  więcej...
Szlak Kazimierz Dolny - Kraśnik 106 km
Kazimierz Dolny – Józefów n. Wisłą – Dzierzkowice – Kraśnik PKP

Szlak wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Bierze początek w Kazimierzu Dolnym – miasteczku malowniczo położonym w przełomowej dolinie Wisły, ze wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Kazimierski Park Krajobrazowy. więcej...
Szlak Lublin - Wola Uhruska 110 km

Lublin – Zawieprzyce – J. Rogóźno - Hańsk – Wola Uhruska

Na trasie szlaku, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajdują się także obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich należą zespoły zamkowo – parkowe w Jakubowicach Murowanych i Zawieprzycach, zabytkowe kościoły w Bystrzycy i Wereszczynie oraz dawna cerkiew prawosławna (obecnie kościół) w Hańsku.  więcej...
Szlak Nadbużański 288 km

Janów Podlaki – Pratulin– Kostomłoty – Hrubieszów

Trasa umożliwia poznanie nadbużańskiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowaną i jedną z nielicznych dużych rzek w Europie, która zachowała naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku miast.  więcej...
Szlak Roztocza (Centralny Szlak Rowerowy) 190 km Kraśnik – Szczebrzeszyn – Narol – Hrebenne
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza prowadzi przez najciekawsze miejsca tego regionu. Roztocze jest krainą położoną pomiędzy Wyżyną Lubelską a Kotliną Sandomierską.  więcej...
Szlak Mietiułka w Poleskim Parku Narodowym

-

Łowiszów – Nowiny –Wytyczno


Trasa zaczyna i kończy swój bieg przy Jeziorze Wytyckim. Przebiegaw większości przez obszar Poleskiego Parku Narodowego, ukazując liczne osobliwości obszaru chronionego, takie jak torfowisko wysokie Durne Bagno z wieżą widokową, bory sosnowe oraz kompleks stawów w Pieszowoli. Na szlaku można zobaczyć też szereg roślin klasyfikowanych jako relikty glacjalne, takich jak brzoza niska, wierzba lapońska i borówko listna czy kosaciec syberyjski, oraz dolinę rzeki Mietiułki, która częściowo wyznacza przebieg szlaku
Czerwony Szlak Wyżynny 86 km Lublin - Trawniki - Chełm
Może punkt docelowy czyli Chełm nie jest tak atrakcyjny turystycznie jak dla lustrzanego odcinka szlaku wyżynnego - Kazimierz Dolny, ale sama trasa z minimalną ilością asfaltu, ładnymi pagórkowatymi terenami jest ciekawą alternatywą dla Kazimierza Dolnego. więcej...

Szlak Dolina Krzny 12 km Pościsze Stare – Tuliłów – Sawki – Pościsze Stare
Krótki szlak wiodący przez rolnicze tereny północnej Lubelszczyzny,któremu uroku dodają przydrożne kapliczki i krzyże. Nieopodal trasy znajdują się pozostałości po okopach z okresu II wojny światowej oraz mogiły partyzanckie, a przy drodze do Sawek stoi głaz narzutowy– pomnik przyrody. więcej...
Szlak Wzgórze Polak – Pogranicze Regionów 47 km

Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Biłgoraj
Trasa rowerowa na wzgórze Polak tworzy pętlę na północ od Biłgoraja. Wiedzie przez Równinę Biłgorajską i Roztocze Zachodnie.Główną atrakcją szlaku są punkty widokowe w strefie krawędziowej Roztocza, z których można podziwiać lasy Kotliny Sandomierskiej oraz roztoczańskie wzgórza.
Szlak Białej Łady 36 km

Biłgoraj – Gromadzki – Gromada – Biłgoraj

Pierwszy ze szlaków rowerowych wyznakowanych w rejonie Biłgoraja.Prowadzi przez Równinę Biłgorajską i skrajem Roztocza Zachodniego, przecinając wsie położone nad rzeką Biała Łada i dookoła jednego z większych zwartych kompleksów leśnych Puszcz Solskiej, które ze względu na swoje walory przyrodnicze zostały włączone do obszarów specjalnej ochrony ptaków.
Szlak Leśne Ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego 

19 km
Chełm – Stańków – Lasy Czułczyckie – Ruda (gm. Ruda Huta)


Trasa biegnie na północny wschód od Chełma, przez tworzące trzon Chełmskiego Parku Krajobrazowego Lasy Czułczyckie. Wśród malowniczych borów mieszanych oraz torfowisk niskich licznie występuje bocian czarny. Na szlaku znajdują się też zalew Stańków– wyborne miejsce dla wędkarzy, ze stanowiskami m.in. karpia,karasia, lina i szczupaka, oraz ostoja ptactwa i tereny planowanego rezerwatu leśno-torfowiskowego Cichy Kąt. W Czułczycach warto zobaczyć cerkiew z początku XX w. (obecnie kościół św. Rocha)oraz najstarszy na ziemi chełmskiej drewniany kościół z XVIII w

Szlak Południowe Panoramy Chełma
38 km


Chełm – Strupin Duży –Zawadówka – Chełm


Szlak prowadzi przez malownicze Pagóry Chełmskie, z których można podziwiać panoramę Chełma. Trasa rozpoczyna się na południowych obrzeżach miasta, w okolicy lasu Borek, gdzie znajdziemy sześć pomnikowych modrzewi europejskich, a następnie wiedzie przez kilka niewielkich miejscowości. Na uwagę wielbicieli historii zasługują zabytkowe kapliczki, kościółki oraz zespół podworski i w Uherze (młyn i czworaki, które przekształcono w galerię sztuki i dom pracy twórczej, sam dwór został w 1914 r. spalony przez Kozaków) i zabytkowy drewniany młyn w Weremowicach.
Szlak Nad Sołokiją
21 km

Lubycza Królewska – Zatyle – Łysa Góra – Lubycza Królewska


Pętla na północ od Lubyczy Królewskiej szczególnie zainteresuje osoby pasjonujące się historią II wojny światowej. Nieopodal trasy zobaczymy jeden z bunkrów Linii Mołotowa, a w Bełżcu odwiedzić możemy Muzeum – Miejsce Pamięci ofiar hitlerowskiego obozu zagłady.Warta obejrzenia jest również zabytkowa drewniana cerkiew.Trasa zapewnia też wrażenia estetyczne: w okolicach Szalenika wjeżdżamy do pięknej doliny rzeki Sołokiji, zaś na Łysej Górze znajduje się punkt widokowy, z którego podziwiać można panoramę okolic.
Szlak Doliną Kosarzewki 12 km

Osmolice – Iżyce – Bychawka I – Bychawka II – Wincentówek –Bychawa

Trasa prowadzi przez najatrakcyjniejsze miejsca ziemi bychawskiej.Szlak w części przebiega przez las – doliną tuż obok rzeki. Mija także kilka obiektów historycznych, m.in. zabytkowy kościół i cmentarz w Bychawce oraz grodzisko w Zdrapach. Ponadto przejeżdżamy przez bychawską dzielnicę Podzamcze, gdzie znajduje się rezerwat florystyczny i stepowy. Znajdziemy tam ruiny zamku, zalew z wyspą oraz łowisko wędkarskie.
Szlak Doliną Nędznicy 30 km Lublin – Krężnica – Niedrzwica Duża –Niedrzwica Kościelna (pętla)
Szlak biegnie wzdłuż rzeki Nędznicy. Można go podzielić na dwie części:zielony szlak północny mający swój początek w Lublinie oraz oznaczoną kolorem niebieskim pętlę południową, rozpoczynającą się i kończącą w Niedrzwicy Kościelnej. Na szlaku zielonym znajdują się m.in. ruiny dworu Dłuskich, budynek dworca kolejowego oraz cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Niedrzwicy Dużej. Są tu także zabytkowe kościoły, takie jak neogotycka świątynia (początek XX w.) w Lublinie-Zemborzycach i kościół św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej.
Szlak Gocki
23 km
Masłomęcz – Cichobórz – Kosmów – Kolonia Kryłów – Kryłów
Nazwa trasy odwołuje się do historii Masłomęcza, który w II–V w.był „stolicą zamieszkałej przez Gotów Kotliny Hrubieszowskiej”. Na obszarze wsi zlokalizowano największą z okolicznych osad Gotówi przynajmniej dwa cmentarzyska. Chętni mogą odwiedzić Chatę Gotów, która pełni funkcję ośrodka informacyjnego, a szczęśliwcom uda się spotkać przedstawicieli drużyny gockiej, którzy kultywują starożytne tradycje.
Szlak Rowerowy Przez Rezerwat Jata 16 km

Leśniczówka Jata w Żdżarach – Podlipie – Krzna Południowa –Niedźwiedzi Kąt – Żdżary

Trasa prowadzi przez rezerwat Jata. Tutejsze zbiorowiska roślinne są bardzo zróżnicowane i tworzą ciekawą mozaikę – od borów poprzez grądy,olsy, łęgi aż po torfowiska i bagna. Największą osobliwość Jaty stanowią jednak wspaniałe bory jodłowe z udziałem świerka i sosny. Bogata jest też fauna rezerwatu, dlatego na wycieczkę warto zabrać lornetkę i aparat fotograficzny. Trasa w całości prowadzi drogami gruntowymi.
Szlak Dzikiej Przyrody 42 km Parczew – Laski – –Białka – Libiszów – Sosnowica (szosa Sosnowica – Włodawa)
Trasa przebiega przez tereny o unikatowych walorach przyrodniczych, które wpisane są na listę najważniejszych ostoi ptaków w Polsce i Europie. Wśród nich są cztery rezerwaty: dwa wodno-torfowiskowe (Jezioro Obradowskie i Torfowisko przy Jeziorze Czarnym) oraz dwa leśne (Królowa Droga i Lasy Parczewskie). Dalej szlak wiedzie ścieżką dydaktyczną Borek. Na obszarze Lasów Parczewskich znajduje się wiele obiektów historycznych (pomniki, mogiły partyzanckie, okopy i ziemianki), przypominających o polskich zmaganiach powstańczych i wojennych.
Czerwony Szlak Rowerowy 28 km Puławy – Końskowola – Włostowice – Puławy
Czerwony Szlak Rowerowy charakteryzuje się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Wiedzie przez silnie urzeźbiony teren lessowy,znajdujący się na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.W swej drugiej części wiedzie przez malowniczy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły. Ciekawe zabytki na szlaku to: w Końskowoli– kościół św. Anny z 1613 r., kościół parafialny z 1624 r., ratusz z 1775 r. i zespół folwarczny z XIX w., w Kolonii Zbędowice – pomnik Krwawej Środy (1942 r.), oraz barokowy kościół św. Józefa i nekropoliaz XVIII w. we Włostowicach i wspaniałe dziedzictwo rodu Czartoryskich w Puławach.
Niebieski Szlak Rowerowy 30 km Puławy– Bałtów – Puławy
Szlak wiedzie przez polne i leśne tereny w okolicach Puław. Największą atrakcją trasy jest rezerwat przyrodniczy Piskory, będący ostoją wielu gatunków ptactwa wodnego. Na szlaku znajduje się także jezioro Nury oraz Łąki Bonowskie. W Gołębiu można zwiedzić XVII-wieczny kościół i unikalny Domek Loretański, wzorowany na kaplicy we włoskim Loreto. Atrakcją jest tu Muzeum Nietypowych Rowerów i Muzeum Pijaństwa. W Bałtowie zobaczymy pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej.